smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

Odkaz pro stažení formulářů

Aktuality

Autorské honoráře

17.10.2014
Od roku 2014 se rozšířil okruh autorských honorářů. Do roku 2013 se za autorské honoráře považovaly pouze příspěvky médiím (televize, rozhl...

Podepsána novela zákona o odpadech

16.10.2014
Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o odpadech. Za deset let tak bude v Česku zakázáno skládkování komunálního odpadu a recyklovate...

Daňový tip

15.10.2014
Při nákupu nového počítače, stroje, nábytku nad 40 tis. lze v 1. roce odpisování zvýšit odpis o 10-20 % vstupní ceny. Sice se za celou dobu ...

Zelená nafta - povinnost přikládat stejnopisy dokladů k daňovému přiznání

15.10.2014
Dne 1. 10. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách n...

Starobní penze stoupnou o cca 200 Kč

15.10.2014
Od ledna 2015 stoupnou starobní penze v průměru o 200 korun. Průměrný důchod tak bude 11 276 korun. Omezení platné od ledna 2013, které na t...