smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

Odkaz pro stažení formulářů

Aktuality

Některé změny v zákoníku práce vlivem přijetí nového občanského zákoníku

10.8.2014
Obecně by strany v rámci jednání o smlouvě vždy měly k jednání přistupovat s dobrou vírou, že bude smlouva uzavřena. Pokud by některá ze str...

Manželka jako zaměstnanec s.r.o.

9.8.2014
zatímco FO nemůže manželku zaměstnat, v s.r.o. manžel jako společník a jednatel manželku zaměstnat může. Pokud uzavře dohodu o provedení prá...

Specializovaný finanční úřad se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny

9.8.2014
Specializovaný finanční úřad je součástí Finanční správy ČR. Je to úzce profilovaný finanční úřad, spravující největší a fiskálně nejvýznamn...

Nárok na daňové zvýhodnění po skončení studia na vysoké škole

8.8.2014
Dotaz Má při ukončení vysoké školy státnicí v červnu 2014 zaměstnanec jako otec dítěte nárok na daňové zvýhodnění celé prázdniny, nebo jen z...

MMR vyhlásí výzvu na obnovu majetku po živelních pohromách

8.8.2014
V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. Vzhledem k tomu připravuje Ministers...

Odborná pracovní skupina posoudí zdanění příjmů

8.8.2014
Ministr financí Andrej Babiš v souladu s koaliční smlouvou a v návaznosti na doporučení Evropské unie zřídil pracovní skupinu pro otázky zda...