smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

Odkaz pro stažení formulářů

Aktuality

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovanýc

26.8.2014
Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v člensk...

Doplnění Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb.

26.8.2014
S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o DPH?) obsahuje us...

Některé změny v zákoníku práce vlivem přijetí nového občanského zákoníku

10.8.2014
Obecně by strany v rámci jednání o smlouvě vždy měly k jednání přistupovat s dobrou vírou, že bude smlouva uzavřena. Pokud by některá ze str...

Manželka jako zaměstnanec s.r.o.

9.8.2014
zatímco FO nemůže manželku zaměstnat, v s.r.o. manžel jako společník a jednatel manželku zaměstnat může. Pokud uzavře dohodu o provedení prá...

Specializovaný finanční úřad se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny

9.8.2014
Specializovaný finanční úřad je součástí Finanční správy ČR. Je to úzce profilovaný finanční úřad, spravující největší a fiskálně nejvýznamn...