smenu.gif

Ceník služeb

Rádi Vám zpracujeme podrobnou nabídku na zpracování účetnictví. Máte-li zájem, napište nám bližší informace, především počty jednotlivých dokladů. Tím máme na mysli faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců. Dále pak nás zajímá periodicita plátcovství dph.

Ceník účetních služeb

Služba Sazba
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP 900,-Kč
Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání)+výkazy SSZ a ZP 3 200,-Kč
Příprava podkladů k přiznání FO (obsažena v ceně přiznání) 1 900,-Kč
Přiznání PO+FO s Ú k dani z příjmů + výkazy + příloha+OR 5 400,-Kč
dtto v plném rozsahu 6 400,-Kč
Příprava podkladů k přiznání PO (obsažena v ceně přiznání) 2 900,-Kč
Přiznání PO - neziskovky s hospodářskou činností k dani z příjmů + výkazy +
příloha + OR
5 900,-Kč
dtto v plném rozsahu 6 900,-Kč
Příprava podkladů k přiznání PO - neziskovky s hosp.čin. (obsažena v ceně přiznání) 2 900,-Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík (obsažena v ceně přiznání) 600,-Kč
Přiznání k dani silniční (1.auto) 480,-Kč
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) 270,-Kč
Přiznání k dani z nemovitostí a z převodu nemovitostí 1 900,-Kč
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 590,-Kč /h.
Cena za zavedení klienta v případě poskytování účetních služeb více jak 12 měsíců
(jinak účtováno sazbou za dokl. dle počtu pol. poč. stavů)
0,-Kč
Hot line poradenství se SW ( za měsíc za 1 osobu) 690,-Kč
Hot line poradenství se SW ( za kvartál za 1 osobu) 1 900,-Kč
Sepsání vnitřních směrnic společnosti od 3900,-Kč
Založení s.r.o. včetně poplatků od 30 000,-Kč
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům 300,-Kč
Platba na časově neomezený vzdálený přístup k datům 5 000,-Kč
Pronájem sídla firmy od 390,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení daň. evidence neplátci DPH 1 000,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení daň. evidence plátci DPH 1 500,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení účetnictví neplátci DPH 1 500,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení účetnictví plátci DPH 2 000,-Kč /m.
Cena za doklad od 17Kč

V ceně za doklad je již zahrnuta cena inventarizace, uzávěrky a přiznání k DPH Při hodinových sazbách je účtována každá načatá půlhodina.

Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceník mezd

počet zaměstnanců za měsíc cena za zaměstnance HPP
1 - 15 280,- Kč
15-24 250,- Kč
25-29 200,- Kč
30-50 180,- Kč
51-200 150,- Kč
201-300 120,- Kč
301-500 110,- Kč
501-800 100,- Kč
801-1000 98,- Kč
1001-1500 95,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodatkové služby - příplatek k paušálu za zam. Diskrétní výplatní pásky  
Tisk diskrétních výplatních pásek 20,- Kč /zam
Zasílání diskrétních výplatních pásek na samostatné adresy doporučenou poštou 35,- Kč /zam
Export diskrétních výplatních pásek v elektron. formě rtf 15 /zam (rtf zaheslovaný naším heslem jen pro čtení a heslem zaměstnance pro otevření) 15,- Kč /zam
Požadavek jiného formátu diskrétních výplatních pásek 30 /zam (html, pdf či jpg - zapakovaný a samorozbalovací) 30,- Kč /zam
Zasílání diskrétních výplatních pásek elektronickou formou na samostatné adresy 5,- Kč / zam
Personalistika  
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 590,- Kč /h.
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP 900,- Kč
Cena za zaměstnance - dohoda o provedení práce 150,- Kč /zam
Zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené -50%
Distribuce stravenek pro zaměstnance
(doporučené zasílání, objednání s doručením od dodavatele, manipulace a evidence stravenek-min. kvartální objednávky)
dohodou
Expresní příplatek
(služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany dodavatele při pozdním dodání dokladů odběratele )
+50%

V ceně za zaměstnance je již zahrnuto zpracování všech povinných výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní a roční přehledy včetně jejich doručení v rámci pražských poboček úřadů. Součástí je i dodání elektronického platebního příkazu pro import do banky.

V ceně není zahrnuto zastupování na úřadech, ale na požádání lze zpaušalizovat. Od mezd pro 50 zaměstnanců výše předpokládáme import dat v elektronické podobě z docházkového systému nebo v předepsané podobě databáze.

* Označené ceny platí při fluktuaci do 5% měsíčně.

Při hodinových sazbách je účtována každá načatá půlhodina

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Ceník archivace dokladů

Služba Sazba
Uložení písemností 1,50 Kč / bm / den
Vypracování skartačního plánu 800 Kč / bm
Doprava 19 Kč / km
Vyhledání dokumentů 50 Kč / ks
Distribuce dokumentů (fax, mail, pošta) 20 Kč / ks
Skartace písemností včetně dopravy 12 Kč / kg (360 Kč/bm)

Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1 b.m. = 10 - 12 šanonů s dokumenty A4 resp. 30,0 kg

Ceník pronájmu sídla společnosti

SlužbaSazba
Pronájem sídla firmy při předplatném na 2 roky a současném poskytování účetních služeb 390,-Kč/měs
Pronájem sídla firmy při předplatném na 2 roky 690,-Kč/měs
Pronájem sídla firmy při předplatném na 1 rok 850,-Kč/měs
Pronájem sídla firmy při předplatném na 3 měsíce 1000,-Kč/měs
Základní poštovní služby (příjem a výdej pošty osobně nebo přeposlání 1x za dva týdny) 300,-Kč/měs
Kompletní poštovní služby (příjem, evidence, 1x týdně přeposlání) nezahrnující manipulaci s balíky 600,-Kč/měs
Skenování a zaslání přijaté pošty elektronicky 400,-Kč/měs
Zřízení pevné telefonní linky s přesměrováním (následné poplatky přesměrovaných hovorů jsou účtovány dle ceníku O2) 2000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Napište nám

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku účetních služeb, napište nám počty jednotlivých dokladů s informací za jak dlouhé období to je (faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů) a periodicitu plátcovství dph. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců.

Zpráva

Pokud si žádáte odpověď
Příjmení prvního prezidenta Českoslovenka (Tomáš Garrigue ???????)
Vyplňte odpověď - spamová ochranaKontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895
Napište nám »

S úsměvem


Ó daně, ó daně »

Vzor daňového dokladu »

Na úřadě »Aktuality

Provozovna versus místo podnikání (sídlo)

13.2.2018
Podnikatel může mít jen jedno místo podnikání, ale více provozoven. Provozovna je prostor, kde se podniká, místo podnikání je místo, odkud ...

Novinky v daních pro rok 2018

29.1.2018
Paušální výdaje V roce 2018 se omezí paušální výdaje. Bude ale nyní možné odečíst si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. Paušál...

Daňové přiznání 2017

26.1.2018
Co je dobré vědět, pokud budete podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osobNepřipravte se o slevu na dani. Na základní slevu na dani má ...

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...