smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy

Ceník služeb

Rádi Vám zpracujeme podrobnou nabídku na zpracování účetnictví. Máte-li zájem, napište nám bližší informace, především počty jednotlivých dokladů. Tím máme na mysli faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců. Dále pak nás zajímá periodicita plátcovství dph.

Ceník účetních služeb

Služba Sazba
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP 900,-Kč
Přiznání FO k dani z příjmů (podnikání)+výkazy SSZ a ZP 3 200,-Kč
Příprava podkladů k přiznání FO (obsažena v ceně přiznání) 1 900,-Kč
Přiznání PO+FO s Ú k dani z příjmů + výkazy + příloha+OR 5 400,-Kč
dtto v plném rozsahu 6 400,-Kč
Příprava podkladů k přiznání PO (obsažena v ceně přiznání) 2 900,-Kč
Přiznání PO - neziskovky s hospodářskou činností k dani z příjmů + výkazy +
příloha + OR
5 900,-Kč
dtto v plném rozsahu 6 900,-Kč
Příprava podkladů k přiznání PO - neziskovky s hosp.čin. (obsažena v ceně přiznání) 2 900,-Kč
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík (obsažena v ceně přiznání) 600,-Kč
Přiznání k dani silniční (1.auto) 480,-Kč
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) 270,-Kč
Přiznání k dani z nemovitostí a z převodu nemovitostí 1 900,-Kč
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 590,-Kč /h.
Cena za zavedení klienta v případě poskytování účetních služeb více jak 12 měsíců
(jinak účtováno sazbou za dokl. dle počtu pol. poč. stavů)
0,-Kč
Hot line poradenství se SW ( za měsíc za 1 osobu) 690,-Kč
Hot line poradenství se SW ( za kvartál za 1 osobu) 1 900,-Kč
Sepsání vnitřních směrnic společnosti od 3900,-Kč
Založení s.r.o. včetně poplatků od 30 000,-Kč
Měsíční pronájem na vzdálený přístup k datům 300,-Kč
Platba na časově neomezený vzdálený přístup k datům 5 000,-Kč
Pronájem sídla firmy od 390,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení daň. evidence neplátci DPH 1 000,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení daň. evidence plátci DPH 1 500,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení účetnictví neplátci DPH 1 500,-Kč /m.
Min. měsíční cena pro vedení účetnictví plátci DPH 2 000,-Kč /m.
Cena za doklad od 17Kč

V ceně za doklad je již zahrnuta cena inventarizace, uzávěrky a přiznání k DPH Při hodinových sazbách je účtována každá načatá půlhodina.

Účetním případem se rozumí faktura přijatá i vydaná, pokladní doklad, položka bankovního výpisu, kompenzace, odpis maj., zaúčtování mezd, interní doklad.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceník mezd

počet zaměstnanců za měsíc cena za zaměstnance HPP
1 - 15 280,- Kč
15-24 250,- Kč
25-29 200,- Kč
30-50 180,- Kč
51-200 150,- Kč
201-300 120,- Kč
301-500 110,- Kč
501-800 100,- Kč
801-1000 98,- Kč
1001-1500 95,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodatkové služby - příplatek k paušálu za zam. Diskrétní výplatní pásky  
Tisk diskrétních výplatních pásek 20,- Kč /zam
Zasílání diskrétních výplatních pásek na samostatné adresy doporučenou poštou 35,- Kč /zam
Export diskrétních výplatních pásek v elektron. formě rtf 15 /zam (rtf zaheslovaný naším heslem jen pro čtení a heslem zaměstnance pro otevření) 15,- Kč /zam
Požadavek jiného formátu diskrétních výplatních pásek 30 /zam (html, pdf či jpg - zapakovaný a samorozbalovací) 30,- Kč /zam
Zasílání diskrétních výplatních pásek elektronickou formou na samostatné adresy 5,- Kč / zam
Personalistika  
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 590,- Kč /h.
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP 900,- Kč
Cena za zaměstnance - dohoda o provedení práce 150,- Kč /zam
Zaměstnanec na mateřské či rodičovské dovolené -50%
Distribuce stravenek pro zaměstnance
(doporučené zasílání, objednání s doručením od dodavatele, manipulace a evidence stravenek-min. kvartální objednávky)
dohodou
Expresní příplatek
(služby předem neobjednané nebo dodržení termínu ze strany dodavatele při pozdním dodání dokladů odběratele )
+50%

V ceně za zaměstnance je již zahrnuto zpracování všech povinných výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, roční zúčtování daní a roční přehledy včetně jejich doručení v rámci pražských poboček úřadů. Součástí je i dodání elektronického platebního příkazu pro import do banky.

V ceně není zahrnuto zastupování na úřadech, ale na požádání lze zpaušalizovat. Od mezd pro 50 zaměstnanců výše předpokládáme import dat v elektronické podobě z docházkového systému nebo v předepsané podobě databáze.

* Označené ceny platí při fluktuaci do 5% měsíčně.

Při hodinových sazbách je účtována každá načatá půlhodina

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Ceník archivace dokladů

Služba Sazba
Uložení písemností 1,50 Kč / bm / den
Vypracování skartačního plánu 800 Kč / bm
Doprava 19 Kč / km
Vyhledání dokumentů 50 Kč / ks
Distribuce dokumentů (fax, mail, pošta) 20 Kč / ks
Skartace písemností včetně dopravy 12 Kč / kg (360 Kč/bm)

Při hodinových sazbách je účtována každá započatá půlhodina.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1 b.m. = 10 - 12 šanonů s dokumenty A4 resp. 30,0 kg

Ceník pronájmu sídla společnosti

SlužbaSazba
Pronájem sídla firmy při předplatném na 2 roky a současném poskytování účetních služeb 390,-Kč/měs
Pronájem sídla firmy při předplatném na 2 roky 690,-Kč/měs
Pronájem sídla firmy při předplatném na 1 rok 850,-Kč/měs
Pronájem sídla firmy při předplatném na 3 měsíce 1000,-Kč/měs
Základní poštovní služby (příjem a výdej pošty osobně nebo přeposlání 1x za dva týdny) 300,-Kč/měs
Kompletní poštovní služby (příjem, evidence, 1x týdně přeposlání) nezahrnující manipulaci s balíky 600,-Kč/měs
Skenování a zaslání přijaté pošty elektronicky 400,-Kč/měs
Zřízení pevné telefonní linky s přesměrováním (následné poplatky přesměrovaných hovorů jsou účtovány dle ceníku O2) 2000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Napište nám

Máte-li zájem o nezávaznou nabídku účetních služeb, napište nám počty jednotlivých dokladů s informací za jak dlouhé období to je (faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a položky bankovních výpisů) a periodicitu plátcovství dph. Pokud máte zaměstnance, tak také počet zaměstnanců.

Zpráva

Pokud si žádáte odpověď
5 + 2 =
Vyplňte výsledek - spamová ochranaKontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ
Napište nám »

S úsměvem


Ó daně, ó daně »

Vzor daňového dokladu »

Na úřadě »Aktuality

Cestovní náhrady v roce 2018

8.1.2018
Od 1.1.2018 vzroste cena průměrné ceny PHM, stravného a základní sazby za jedno i dvoustopá vozidla. Tuzemské stravné Délka pracovní cesty...

Změna záloh OSVČ na sociálním a zdravotním pojištění

3.1.2018
Od ledna 2018 se opět zvyšují minimální zálohy pro OSVČ a záloha na zdravotním pojištění dokonce poprvé překročí hranici 2000,-. Zálohy na ...

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

18.12.2017
od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí...

Kategorizace účetních jednotek

23.3.2017
V roce 2016 došlo k novele zákona o účetnictví. Zde byla zavedena kategorizace účetních jednotek a nové podmínky pro povinné ověřování účetn...